Skip to main content

Uit de oude doos: ‘Voel je Thuis!’, het grote woonwensenspel

Het staat al jaren op de boekenkast in ons kantoor. Grappig dat we dat ooit hebben ‘gespeeld’ als onderdeel van een adviestraject. Ook toen al ging het over de woonwensen van mensen. Met uiteraard de focus op de sociale woningbouw en de sociale huursector. Het is al uit 2001, maar is nog super actueel. Ik citeer:

‘Voel je Thuis! is het spel over mensen en hun woonwensen. Een gezelschapsspel dat op unieke en speelse wijze ingaat op het boeiende werkterrein van woningcorporaties. Het is een recreatief en spannend gezelschapsspel dat in huiselijke sfeer kan worden gespeeld. Met tegelijkertijd een knipoog naar klantgericht denken en werken. Een spel met communicatiekracht.’

Woonwensen

Boeiend dat dat nog immer geldt en boeiend dat het nog steeds een thema is. ik citeer verder:

‘In Voel je Thuis! staat niet de woning maar de woonconsument centraal. Doel van het spel is zoveel mogelijk klanten op maat te huisvesten. Het aanbod van woondiensten moet zo goed mogelijk aansluiten op het gevarieerde woonwensenspatroon van de afzonderlijke doelgroepen.’

Ik wordt steeds enthousiaster. Wat een voorzienende blik van Aedes. En ik lees verder:

 ‘Van Pand naar klant, zo luidt het motto. Over het samenspel tussen woonconsument en woondiensten op maat. Naarmate het spel vordert worden de corporaties cq de spelers steeds handiger en flexibeler, maar de huurders krijgen ook steeds meer noten op hun zang. Aan de spelers de schone taak om hun klanten van passende woningen te voorzien en ervoor te zorgen dat zij zich er in thuis voelen.’

Lange termijnplanning

Ik vermoedt nu dat Blok dit spel regelmatig heeft gespeeld…Tenslotte het doel van het spel, een korte spelomschrijving:

 ‘De spelers krijgen elk de leiding over een woningcorporatie die actief is in een fictieve gemeente. Slagen zij erin hun woningen onder de aandacht van potentiĆ«le bewoners te brengen? En kunnen zij door middel van investeringen en lange termijnplanningen aan de woonwensen van huurders tegemoet te blijven komen? Aan de spelers, die inzien dat de klant koning is, de schone taak om hun klanten van passende woningen te voorzien!’

Voila, de basis van de nieuwe Woningwet uit 2015 en de spelomschrijving zou zomaar de missie van een willekeurige corporatie anno 2017 kunnen zijn! Alle thema’s van toen komen nu ook weer terug. Inmiddels hebben ze ook een naam, nl. betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid, veiligheid en kwaliteit. Mooi is dit, echte visie!

Ik denk dat we het maar weer eens moeten gaan spelen!

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen