Skip to main content

Plan voor de Volkshuisvesting

In januari 2020 heeft de Woonbond het Plan voor de Volkshuisvesting gepubliceerd. Met hun partners en bondgenoten en de achterban is er een integraal plan voor de woningmarkt opgesteld. Daarin staan de idealen van de volkshuisvesting weer centraal in plaats van de marktwerking,

Plan voor de Volkshuisvesting

Onder deze titel is het rapport verschenen met als payoff: Goed wonen is een mensenrecht. Van woningmarkt naar volkshuisvesting in negen doelstellingen en drie randvoorwaarden.

Doelstellingen

 • Doelstelling 1: Een betaalbare woning voor iedereen
 • Doelstelling 2: Voldoende en kwalitatief goede woon- en leefruimte
 • Doelstelling 3: Woonruimteverdeling niet – alleen – overlaten aan de markt
 • Doelstelling 4: Gelijke monniken, gelijke kappen, voor huurders en kopers
 • Doelstelling 5: Financiële steun voor het wonen: alleen voor bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke prestaties
 • Doelstelling 6: Een sterke corporatiesector
 • Doelstelling 7: Rechtsbescherming
 • Doelstelling 8: (Mede)zeggenschap, zelfbeheer en recht van initiatief
 • Doelstelling 9: Wonen is een dak boven je hoofd én een leefbare buurt

Randvoorwaarden:

 • Randvoorwaarde 1: De rijksoverheid is eindverantwoordelijk voor het definiëren en bewaken van de beschavingsnorm. Regionale en lokale overheden krijgen ruimte voor maatwerk in samenwerking met maatschappelijke partners
 • Randvoorwaarde 2: Continuïteit en industrialisatie in de bouw zijn essentieel voor betaalbaarheid
 • Randvoorwaarde 3: Samenhangend ruimtelijk en ruimtelijk-economisch beleid

Het gehele rapport is HIER van de site van de Woonbond te downloaden of hieronder:

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen