Skip to main content

Portefeuilleplan 2022-2036 Groningen

 

 

Ieder jaar actualiseert Patrimonium haar portefeuilleplan. Het ene jaar door een volledige rapportage en een ander jaar door het opstellen van een oplegnotitie. De manier waarop de actualisatie uitgevoerd en gerapporteerd wordt, is afhankelijk van de ontwikkelingen in de omgeving.

In 2021 heeft Patrimonium ervoor gekozen het portefeuilleplan in zijn geheel te herijken. De belangrijkste redenen hiervoor waren de gewijzigde woningmarktomstandigheden en de nieuwe woonvisie van de gemeente. Ook de opgestelde wijkscans en wijkvisies waren inmiddels drie jaar oud en waren toe aan een update. Verder wilde Patrimonium haar planhorizon opschuiven van 2030 naar 2035. En als laatste werd het portefeuilleplan uitgebreid met twee extra onderwerpen die in de uitvoeringsafspraken met de gemeente zijn opgenomen: leefbaarheid en zorg.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen