Skip to main content

Renoveren, of toch maar weer nieuwbouw?

Lukt het om de bestaande (huur)woningvoorraad in Nederland de komende jaren verdergaand ingrijpend aan te pakken. Of gaan we toch focussen op duurzame en doelgroepgerichte nieuwbouw?

Projectontwikkelaars, bouwers en private investeerders hebben weer meer bouwvergunningen aangevraagd voor nieuwbouw woningen. Dit om de grote vraag naar (huur)woningen in vooral de Randstad in te vullen.

Daarnaast zal bij economische groei en hoogconjunctuur de wens en druk om weer meer te slopen en nieuw te bouwen toenemen. En zeker bij oudere kort na-oorlogse complexen of kwalitatief slechte complexen uit de jaren 70 zal de drang om ingrijpend te renoveren of verduurzamen afnemen. We gaan mogelijk weer meer sloopplannen krijgen. Is dat wenselijk?

Renovatie wordt de laatste jaren vooral gedreven door de wens van verduurzaming van bestaande woningen. Energieconcepten als Nul-op-de-Meter maken een grote opmars door en ook de nieuwe Beter-op-de-Meter wordt populairder. Huurders willen vaker energiezuinige woningen en een verlaging van woonlasten. Maar verduurzaming komt langzaam in de knel door het passend toewijzen binnen de huurtoeslaggrenzen. Tegelijkertijd willen huurders ook een nieuwe badkamer, keuken en toilet, meer (buiten)ruimte en meer comfort en luxe voor betaalbare prijzen.

En dat is makkelijker (en goedkoper?) met nieuwbouw.
Ik denk dat we naar een win-win moeten streven. De resultaten van renovatie en verduurzaming zijn sterk verbeterd en de markt speelt goed in op de wensen van klanten met slimme, efficiƫnte, duurzame en betaalbare concepten.

Daarnaast is er een extra groei en uitbreiding nodig van woningen in bepaalde delen van Nederland waar de druk op de woningmarkt snel toeneemt. Daar kan gedoseerde nieuwbouw van goedkope koopwoningen en vooral middeldure huurwoningen een prima aanvulling zijn. Corporaties kunnen daarnaast ook voor de bijzondere doelgroepen (goedkopere) huurwoningen realiseren

Mijn conclusie is dat we allebei nodig hebben, nieuwbouw en renovatie.
Dat wordt de grote uitdaging van het komende decennium: Renoveren, Verduurzamen en Bouwen!

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen