Skip to main content

Routekaart naar duurzaamheid met strategielabels.

De routekaart naar 2050 bepaald in hoge mate de keuze van strategische maatregelen.

We hebben in onze methode van assetmanagement opgenomen dat de strategielabels in combinatie met de ambitieniveaus en de beschikbare middelen leiden tot keuzes op complexniveau.

Kortweg kun je stellen dat er 5 strategieƫn zijn:

  • Doorexploiteren voor woningen met toekomstwaarde, ook na 2050;
  • Sloop op korte termijn, voor 2025 voor woningen met onvoldoende toekomstwaarde (deze complexen zijn al bekend);
  • Sloop op middellange termijn voor woningen met beperkte toekomstwaarde die tussen 2025 en 2035/2040 uit exploitatie gaan;
  • Sloop op lange termijn, voor woningen met redelijke toekomstwaarde die tussen 2035/2040 en 2050 uit exploitatie gaan;
  • Verkoop van woningen (voor 2035/2050).

Daarbij kun je zo’n 10 ambitieniveaus benoemen, variĆ«rend van niets doen (huidige situatie handhaven ) tot isoleren tot een bepaald energielabel of Energie-index nivea (BENG, NOM, etc) en warmtenetten. De argumentatie op assenniveau zit in het inzichtelijk maken wat vanuit strategie, bouwjaar, woonvorm, etc. de default keuze zou moeten zijn.

Afwijkingen worden dan beargumenteerd. Verschillen in eengezinswoning, appartementen, energielabel en bouwjaarklasse spelen hier dus een rol.

Het tijdspad van de ingrepen bepaald dan de ambitie (en eventuele no-regret maatregelen). Ook de energie/CO2-reductie (uitgangspunten) en het gewenste maatregelpakket (kosten) spelen een rol in dit keuze proces.

Goede data, een duidelijke portefeuille strategie met strategie labels en uitwerkte ambitieniveaus leveren een heldere routekaart op tot 2050 en daarna.

Voor meer info mail naar c.muller@fmconsultant.nl of bel FM Consultants 06 45 94 00 71

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen