Skip to main content

Samenwerken, De Kracht van een goede Opdracht!

Met een gemêleerd gezelschap van corporaties, marktpartijen en adviseurs zijn we in discussie gegaan met corporatie Lefier bestuurder Margriet Drijver en hoogleraar ketensamenwerking Jack van der Veen over de stand van zaken rondom ketensamenwerking (KSW).

Inspirerende Renda bijeenkomst in RAUM te Utrecht

Margriet Drijver: Als je van mensen ander gedrag verwacht, zorg dan dat je alles goed geregeld hebt.’

Margriet Drijver ging daarbij in op het momentum van samenwerking in de huidige markt/economie en benadrukte het belang van goed opdrachtgeverschap en de leidende rol die corporaties spelen om een verlaging van de bouwkosten en verhoging van de bouwkwaliteit te realiseren. Het gaat daarbij allemaal om mensen en om eens structurele verandering.

Wat zijn daarbij de grootste uitdagingen?

  • Cultuurverandering in je organisatie
  • Cultuurverandering bij partners
  • Wennen voor medewerkers om inhoud aan partner toe te vertrouwen
  • Andere kennis en kunde nodig
  • Ander organisatiemodel
  • Andere taken en verantwoordelijkheden

De vraag: Wat vraagt opdrachtgeverschap van woningcorporaties en hoe werk je samen met de markt aan een mooie toekomst voor de huurders is pragmatisch en praktisch verwoord in het boek ‘De Kracht van een goede Opdracht’ van Marjet Rutten. Dit boek ontvingen de deelnemers na afloop.

Belangrijkste conclusie: ‘Maak bewuste keuzes’ en ‘Werk samen!’

De Kracht van een Goede Opdracht

Jack van der Veen: Echte Ketensamenwerking in de Bouw: Leven tussen Hoop en Vrees

Prof.dr. Jack AA van der Veen , Hooglereraar aan de Nyenrode Business Universiteit, Leerstoel Supply Chain Management nam ons in vliegende vaart mee inde veranderende wereld van samenwerking. Het verschil tussen contact en contRact en de technologische en sociale innovatie die op dit moment spelen in de bouw. Nog steeds worden er veel fouten gemaakt en zijn de faalkosten hoog. In een mooi stroomschema liet hij zien waar het nog vaak misgaat in Supply Chain Management. Om dit begrip nogmaals te duiden:

SCM: De systematische, strategische coördinatie van ►De traditionele zakelijke functies binnen een organisatie, en ►De activiteiten binnen de gehele supply chain ● Met als doel het verbeteren van de prestaties op lange termijn van ►De individuele organisaties, en ►De supply chain als geheel. Zowel strategisch op lange termijn, vanuit Win-Win, met goede coördinatie en in- en extern! Denk aan de implementatie.

Zijn boodschap: werk op basis van vertrouwen (EBITO- eerlijk; betrouwbaar; integer; transparant; open), naar de motivatie achter KSW op basis van drie vormen van sociale uitwisseling:

►Transactioneel (Economisch)
►Relationeel (Psychologisch)
►Congruentie van waarden (Ideologisch)

Is KSW mislukt? nee, nog niet (na 15 jaar) want technologie en ICT bieden nieuwe mogelijkheden, zorg voor gezamenlijk gevoel van winst, verlies en risico (teamwork), denk inside-out ipv outside-in en gebruik 3C: Collaboration, Creativity, Courage.

Van der Veen over KSW, ‘het blijft leven tussen hoop en vrees…:)

Het RAUM terrein in Leidsche Rijn bij Utrecht

Met dank aan Renda: Netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen