Skip to main content

Assetmanagement: 5 tips

De uitwerking van assetmanagement vindt vaak plaats via complexbeheerplannen. Daarin staat de prestatie van het complex (zoals verhuurbaarheid, onderhoud, rendement en energetische staat) en de gekozen strategie voor de woningen in het complex.

Wat is een complexbeheerplan?
Een complexbeheerplan is niets anders dan een slim instrument op tactisch niveau met de verzamelde data en de keuzes qua doelgroep, huur, onderhoud en/of verbetering en financiële en maatschappelijke resultaten van dat complex.

5 tips voor assetmanagement bij woningcorporaties:

  1. Zorg voor een duidelijke koppeling met portefeuillestrategie en beleid (zie schema).
  2. Zorg voor betrouwbare data vanuit het beheer. Deze data moeten voor 99% kloppen om de juiste (investerings-) beslissingen te kunnen nemen.
  3. Kies afgewogen tussen kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid.
    Een lastige maar noodzakelijke afweging, omdat deze elkaar beïnvloeden, soms versterken en soms verzwakken. Zorg dus voor inzicht in deze drie elementen.
  4. Veranker het goed in de organisatie en bij de medewerkers. Samenwerken en verbinden. Cruciaal om assetmanagement goed te laten functioneren. Of het nu assetmanagers zijn of dat het in de lijn wordt ondergebracht.
  5. Vergeet de huurder (klant en eindgebruiker) niet.

Bij elke keuze is het van groot belang mee te wegen wat het betekent voor de klant. Wat wil die, wat kan die betalen en hoe ziet de klant er op langere termijn uit. Senioren, starters, eenpersoonshuishoudens, statushouders, allemaal doelgroepen met andere eisen op het gebied van locatie, functionaliteit, zorg, huren en uitrusting van de woningen.

AM piramide

Goed assetmanagement ontstaat door het stellen van de juiste vragen en kan het beste worden beschreven met de uitspraak:
“Horizontaal denken en verticaal verbinden”

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen