Skip to main content

Toekomstvisie, nut en noodzaak.

De sterk veranderde woningmarkt heeft grote impact op de transformatie en herstructureringsplannen van met name woningcorporaties. In het strategisch voorraadbeleid wordt steeds meer uitgegaan van instandhouding en renovatie/verduurzaming van bestaand bezit in plaats van sloop en nieuwbouw. Op zich een terechte reactie op de crisis en de onder druk staande financiĆ«le positie van de gemiddelde corporatie. Maar welke toekomstwaarde heeft dit woningbezit…

Maar wat moet je nu met dat woningbezit, vaak uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw? Welke toekomstkansen bieden de woningen en wooncomplexen en wat is de potentie van de woonomgeving qua voorzieningen en zorg ed? En niet onbelangrijk wat is de marktpositie van de complexen in die wijk of buurt, welke doelgroep past het beste?doelgroep Welke huurprijzen en woonkwaliteit hoort daar bij? Wat mag de bouw- technische staat van de woningen zijn? En als laatste belangrijke discussie welke mate van energiezuinigheid en duurzaamheid moeten de woningen krijgen? Allemaal vragen waar een antwoord op moet komen in het kader van de instandhouding en renovatievraag.

Dat maakt het noodzakelijk een duidelijke en vooral onderbouwde visie te ontwikkelen op de toekomst van die woningen. Corporaties hebben nog vele van die typen woningen, zowel gestapeld als grondgebonden. Een duidelijke analyse van de woon, bouwtechnische en energetische kwaliteit, een markttoets, een financiĆ«le doorrekening van opbrengst en rendement leiden tot een advies voor de ingreep voor toekomst. Nuttig omdat als onderdeel van die toekomstvisie wordt gekeken naar de haalbaarheid van diverse scenario’s. GrafiekGaan we nog 10/15 jaar door met kleine ingrepen? Of nog 25 tot 40 jaar met een behoorlijke opwaardering van kwaliteit en energie(notaloos)? Of wordt het toch sloop of verkoop?

 

Wat levert een dergelijke toekomstvisie op? Antwoord op de vragen:  Wat kan en wil de markt voor woningen huren? Tegen welke huurprijs en met welke kwaliteit en voorzieningen? Woningcorporaties hebben duizenden van deze woningen waarvan het label nu op opnieuw beoordelen staat. Tijd voor een strakke (scenario)analyse en beargumenteerde toekomstkeuzes. De haalbaarheidsstudies uit het verleden krijgen hiermee een nieuwe dimensie!

Herkenbare vraag en op zoek naar voorbeelden? FM Consultants heeft de afgelopen periode veel van dergelijke onderzoeken uitgevoerd en onderbouwde rapportages gemaakt met een heldere toekomstvisie voor veel van dit soort complexen. complexenNeem contact op met ons voor een advies. info@fmconsultants.nl

 

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen