Skip to main content

Een uitbouw in één dag voor woningen Renswoude.

De Taets vanuit de lucht

Het Gemeentelijk Woningbedrijf van de Gemeente Renswoude heeft op 23 maart jl. voor de renovatie van de woningen aan de Van Reedeweg te Renswoude in één dag een uitbouw met keuken en badkamer geplaatst. De prefab elementen zijn in de fabriek gefabriceerd en op transport gezet. Met een hoogwerker zijn de 2 elementen in één dag aangebracht. Burgemeester Annelies van der Kolk opende de aanbouw. De afwerking van de uitbouw vindt aansluitend plaats.

Bekijk hieronder de timelapse film van de plaatsing!

 

Start renovatie Van Reedeweg

Op woensdag 23 maart jl. is met het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde van een woning aan de Van Reedeweg het startsein gegeven voor de renovatie van de huurwoningen aan de Van Reedeweg.

Recentelijk is gestart met de renovatie van een project van 24 woningen aan de Van Reedeweg. Dit zijn woningen uit de jaren 60 waarvan in het verleden reeds de gevel en het dak zijn vervangen. Eind 2013 is in het kader van Strategisch voorraadbeleid bepaald dat nader onderzocht zou worden op welke wijze deze woningen duurzaam voor de exploitatie zouden kunnen worden ingezet. Uitkomst hiervan was dat de woning deels moest worden uitgebreid om de toekomstwaarde te vergroten. Het zijn woningen met een kleine woonkamer en keuken maar ook met een te kleine badkamer. Daarnaast is geconstateerde dat de kozijnen slecht zijn en de energiezuinigheid te wensen over laat. Al deze zaken worden meegenomen in deze renovatie. Er wordt een uitbouw aan de achterzijde van de woning geplaatst alwaar de keuken wordt gesitueerd en wordt tevens de berging vervangen. Hierdoor ontstaat er een grotere woonkamer. Boven de keuken komt een nieuwe badkamer met voldoende afmeting en wordt er tevens een 2etoilet op de 1e verdieping gerealiseerd.  In de oude badkamer is dan ruimte voor de wasmachine en eventueel een droger….

Plaatsing_units_Van_Reedeweg

Getracht wordt om deze renovatie zonder huurverhoging voor de huurders door te voeren. Basis hiervoor is dat een deel van de achtertuinen wordt ingeleverd ten behoeve van de herstructurering van de woningen aan de Taets van Amerongenweg. Lees verder.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen