Skip to main content

Van mammoettankers naar containerschepen

Mammoettankers

Woningcorporaties werden de laatste jaren vaak vergeleken met mammoettankers.

Groot, log, langzaam en bovenal moeilijk wendbaar. Vanuit een volkshuisvestelijke achtergrond een begrijpelijke vergelijking. Jarenlang, soms zelfs meer dan 100 jaar, doen woningcorporaties (of bouwverenigingen zoals ze vroegen werden genoemd) wat ze moeten doen. Zorgen voor sociale huurwoningen voor mensen die zelf niet of moeilijk voor woonruimte kunnen zorgen.
Met golfbewegingen als gevolg van – voornamelijk – meer en minder overheidsbemoeienis, deden en doen ze dat werk. Sociale huurwoningen (en soms ook koopwoningen) bouwen en verhuren, onderhouden, renoveren en soms ook weer slopen en nieuw bouwen.

De woningportefeuille veranderde niet veel, de doelgroep bleef redelijk hetzelfde en de bouwtechnische ontwikkelingen en innovaties kwamen maar heel langzaam op gang. Met periodes van gestuurde woningbouw vanuit de overheid, woningtekorten en periodes met meer en minder aandacht voor leefbaarheid. Het had weinig invloed op de visie, richting en organisatie van corporaties. En als er dan wat veranderde duurde het redelijk lang voordat ze waren bijgestuurd, de befaamde metafoor met de mammoettanker…

Veranderende corporaties

We kregen door de jaren meer focus op (planmatig en meer jaren) onderhoud, de kwaliteit ging omhoog, er kwam het BBSH en de verzelfstandiging van de sector. Allemaal geleidelijke (en goede) veranderingen. Maar de (financiële en) vastgoed crisis veranderde wel iets aan de sector en de corporaties. Er werd hard ingegrepen en wat volgde (na de parlementaire enquête) was een snel veranderend speelveld. Heffingen, een nieuwe Woningwet en veranderende corporaties.

En daarmee komt mijn nieuwe metafoor om de hoek, het (grote) containerschip. Woningcorporaties werden zich bewust (gedwongen door financieel strakkere koers en nieuwe regelgeving) van hun rol en mogelijkheden in met name Vastgoedsturing en (maatschappelijk) rendement. Daardoor gingen ze strakker sturen en hun portefeuille- en asset beleid organiseren. De beleidsachtbaan introduceren en vergroenen van het woningbezit.

Containerschepen

Dat betekent in de beeldspraak, vaker een container er af en er bij, meer differentiatie en sneller anticiperen op markt- en rendementsdoelstellingen. Vergelijkbaar met containers op een schip. Nu blijven ze natuurlijk grote organisaties, maar ze worden wendbaarder en sturen veel strakker op complexniveau aan de hand van visie, doelstellingen en kpi’s.

Gelukkig staan er op dat containerschip nog steeds betaalbare en duurzame containers voor alle doelgroepen…

De Groene Beleidsachtbaan

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen