Skip to main content

Van olietanker naar speedboot!

Meer aandacht voor de huurders en efficiënter. Enerzijds het gevolg van nieuwe wetgeving, anderzijds het gevolg van het flexibeler en wendbaarder worden van corporaties. Kleinere woningcorporaties springen daar in positieve zin nog boven uit. De discussie om corporaties gebiedsbewijs te laten werken en van kleinere omvang te maken helpen daar aan mee. De nieuwe Woningwet geeft ook duidelijk richting, de huurder centraal.Dit staat in de vernieuwde Woningwet waarmee de Tweede Kamer afgelopen december akkoord ging. In de wet is duidelijk rekening gehouden met de lessen uit de Parlementaire Enquête Woningcorporaties.

Goed nieuws dus voor huurders. Voortaan kunnen zij meer invloed uitoefenen op wat hun woningcorporatie doet.

De belangrijkste veranderingen in de vernieuwde Woningwet op een rij:

 1. Huurders krijgen meer invloed op wat de corporatie doet.
  • Huurdersorganisaties praten mee over de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties. In deze afspraken staat wat de corporaties de komende jaren doen.
  • Huurdersorganisaties beslissen mee over een fusie tussen woningcorporaties.
  • Minimaal één op de drie leden in de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht moet door de huurders voorgedragen zijn.
  • Omdat huurders meer verantwoordelijkheid krijgen binnen de huurderorganisatie of Raad van Commissarissen, hebben ze recht op scholing en ondersteuning. De corporatie betaalt.
  • Bij belangrijke beslissingen kunnen corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en bewonerscommissies de mening van alle huurders – van het betreffende woongebouw of corporatie – vragen.
 2. De gemeente krijgt meer invloed op het beleid van de corporatie.
  De gemeente mag van corporaties verwachten dat ze bijdragen aan de woondoelen van de gemeente. Denk aan het aantal betaalbare woningen dat de gemeente beschikbaar wil hebben voor mensen met minder geld. De corporatie moet dat natuurlijk wel kunnen betalen.
 3. Er komt een onafhankelijke externe toezichthouder.
  Deze toezichthouder kijkt naar de maatschappelijke resultaten en naar de financiën van de corporaties. En de toezichthouder kan voortaan stevig ingrijpen als de corporatie slecht functioneert.
 4. Corporaties moeten datgene doen waar ze voor bedoeld zijn.
  Corporaties moeten terug naar hun kerntaak. En dat is het bouwen en beheren van betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs. Investeren in bedrijfsruimten, dure huurwoningen of koopwoningen mag alleen nog onder strenge voorwaarden.

Deze nieuwe regels en wet leiden tot de woningcorporatie nieuwe stijl met een slanke en flexibele organisatie. Financieel gezond en wendbaar. Ze kunnen snel inspelen op klantwensen met nieuw en ander aanbod. Alles gericht op betaalbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

De olietankers van een paar jaar terug zijn aan het verworden tot speedboten!

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen