Vraagstukken → Procesmanagement

Van initiatief tot realisatie en oplevering. Een nieuwbouw-,herstructurerings- of renovatieproject is altijd een langlopend proces. U hebt te maken met allerlei voorschriften, verplichtingen, verwachtingen,belangenposities en afwegingen. En dit vraagt om tactisch en zorgvuldig manoeuvreren, onderhandelen, afstemmen en besluiten nemen. Hebt u die deskundigheid niet in eigen huis? Dan is FM Consultants uw partner. Onze procesmanagers kennen de sector en weten wat er speelt. Wij staan neutraal, objectief en deskundig in het proces. Het gevolg is dat u zich kunt focussen op uw inhoudelijke rol. En daarmee staat u een stuk sterker. Onze unieke benadering via ‘de ketencoach‘ optimaliseert de samenwerking en creëert vertrouwen.

Assetmanagement is een praktische en integrale manier om op complex(en) of wijk niveau analyses te maken van technisch, maatschappelijk en financieel rendement. Keuzes worden makkelijker door de juiste afwegingen en heldere scenarioanalyses. Tegelijkertijd is de rol van assetmanagent of assetmanager een nieuwe benadering van het vastgoed en de woningmarkt die houvast biedt in het proces van portefeuillemanagement, via assetmanagement naar propertymanagement.Scan-op-assetmanagement