Skip to main content

Wensportefeuille of gewenste portefeuille?

Ze willen een zo goed mogelijk beeld van hoe de voorraad woningen naar aantallen, woonvorm, huurprijs en kwaliteit (o.a. duurzaamheid) er uit moet zien over zeg 10 รก 15 jaar. Een analyse van demografische data. migratie en bevolkingsprognoses volgt, aangevuld met data over huishoudsamenstelling en inkomens. Ook het woningaanbod en geplande woningbouw wordt meegenomen.

Dan volgt een mooie grafische analyse van die data en een uitwerking in scenario’s. Woonvormen, huurprijzen en kwaliteit worden bepaald op basis van de data. Aangevuld met de overige informatie uit de DESTEP analyse (Demografisch, Economisch, Sociaal, Technologisch, Ecologisch en Politiek) ontstaat er een totaal plaatje van hoe de wensportefeuille er in 2025/2030 uit moet zien.

 

 

 

 

Assets

Belangrijke conclusies worden getrokken en de uitwerking op asset-niveau, richting de complexen vindt plaats. Strategische keuzes worden gemaakt voor de korte en lange termijn en in combinatie met de onderhoudskwaliteit en de maximale huurprijs is het complexplan ook klaar. Een prima proces is doorlopen en het beleid staat als een huis. MT en RvC tevreden en na vaststelling kunnen we aan de gang met de operationele uitvoering.

Klantwensen

Echter waar het volgens ons vaak aan ontbreekt is een heldere visie op bedrijfsniveau over de klant en zijn wensen. Voor wie zijn we er en nu -en ook belangrijk-, voor wie zijn we er over 10/15 jaar? Wie vraagt er naar onze woningen en wat wil en kan die persoon er voor betalen? Welke kwaliteit verwacht men en hoe duurzaam moet de woning zijn? Hoe lang blijft hij er wonen en wil hij grondgebonden of gestapeld wonen? Is het voor doorstroming naar de middeldure huur of koop? Of juist huren tot op oudere leeftijd vanwege het gemak en ontzorging door de corporatie, bij onderhoud en klachten. De ondernemingsvisie zou hier een helder en duidelijk antwoord op moeten geven.

Gewenste portefeuille

Juist om dit soort vragen besteden we altijd veel aandacht aan de strategie aan de voorkant van dit portefeuillestrategie proces. Want het gaat er uiteindelijk niet om wat de wensportefeuille is volgens de cijfertjes , maar wat je als corporatie wilt voor je huurders. Nadenken over de gewenste portefeuille helpt enorm bij de uiteindelijke keuzes voor de wensportefeuille!

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen