Skip to main content

De Woningverdubbelaar

Bij veel woningcorporaties is het een herkenbare ontwikkeling: het aantal een- en tweepersoonshuishoudens neemt fors toe. Individualisering is een trend die al enkele jaren aan de gang is en alsmaar voortgaat. De komende jaren komen daar met de vergrijzing en ontgroening alleen maar meer kleine huishoudens bij. Tijd voor de ‘Woningverdubbelaar’.

Steeds meer senioren, alleenstaanden, jongeren, starters, gebroken gezinnen, statushouders, vluchtelingen, weduwen en weduwnaars. Allemaal wonen ze alleen of met tweeën in een (huur)woning. En dat is heel vaak een grondgebonden eengezinswoning.

Want dat is een woningtype dat woningcorporaties veel gebouwd hebben in de afgelopen 100 jaar en dat ze grotendeels nog in hun woningbezit hebben. Natuurlijk, er zijn de afgelopen 15 à 20 jaar veel appartementen gebouwd, maar er is een veelvoud aan kleine senioren-woninkjes, portiek-etagewoningen, hatjes en duplexwoningen gesloopt, herontwikkeld of vervangen door appartementen. En grote galerijflats worden niet meer gebouwd.


WoningenFeit is dat de woningportefeuille van veel corporaties voor 60 à 70% bestaat uit die (vaak grote) grondgebonden gezinswoningen, maar dat hun klantenbestand voor 60 à 70% bestaat uit één- en/of tweepersoons huishoudens en senioren.

Daar komt dan nog bij dat dat vaak de duurdere huurwoningen zijn omdat ze veel WWS-punten hebben (veelal boven de 142), soms onbereikbaar voor de klantgroepen door de hoge huur (soms boven de liberalisatiegrens) en met een fors beslag op de huurtoeslag ten gevolge. En met de nieuwe regels van het passend toewijzen wordt het ook voor corporaties steeds lastiger om ‘passend’ te huisvesten. Met in veel woningmarktregio’s ook grote druk op de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. Een grote discrepantie dus.

Kortom de vraag en het aanbod matchen totaal niet meer in deze woningmarkt en vragen om een ‘slimme’ oplossing.

De Woningverdubbelaar

In samenwerking met Van Schagen Architecten uit Rotterdam en na markt- en woningtype studies heeft FM Consultants een concept ontwikkeld waarbij bestaande grondgebonden gezinswoningen, afhankelijk van type en indeling, kunnen worden aangepast en verbouwd naar 2 kleinere woningen, omgekeerd duplexen als het ware… Daarmee worden bestaande woningen verdubbeld.

Na een quickscan onderzoek van het woningtype kunnen wij snel beoordelen of het mogelijk is om van één woning twee te maken, inclusief de natte ruimtes en gescheiden toegang. Ook de mogelijkheden van het (tijdelijk) ‘bijplaatsen’ van een extra (zorg)unit, een mantelzorgwoning (waarbij indien wordt voldaan aan de eisen voor mantelzorg -de relatie tussen verzorger en hulpbehoevende- de termijn voor splitsing flink wordt verkort)  en verduurzamen behoort tot de mogelijkheden. Een ingreep en investering met een betaalbaar prijskaartje, levensduurverlenging en marktwaardestijging van de woningen. Maar ook op termijn weer ‘transformeerbaar’ naar een gezinswoning. Zo realiseren we ons belangrijke doel, een groeiende en betaalbare voorraad beschikbare passende huurwoningen.

Pilot

FM Consultants en Van Schagen Architecten zijn op zoek naar woningcorporaties die onze visie delen, veel van deze woningcomplexen hebben en een pilot willen uitvoeren met de ‘Woningverdubbelaar’.

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen:

Carlo Muller of Giel Thijssen       Banner Paper

Klaas Waarheid of Gert-Jan te Velde           VSA logo

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen