Skip to main content

200 miljard voor vergroening!

In deze brief stond een oproep om Nederland koploper te laten worden in verduurzaming en te werken aan een groene economie. Een indrukwekkende lijst met namen van de top van Nederlandse duurzaamheids-experts. Zij allen pleiten voor een transitie naar een nieuwe, schone en circulaire economie en hebben dat verwoord in een lijst met 12 concrete aanbevelingen om te komen tot vergroening.

Ze hebben becijferd dat er de komende decennia maar liefst 200 miljard euro nodig is voor deze grootste transitie sinds de digitale revolutie. Dat betekent echter ook dat vergroening gewoon business is geworden en waar geld mee verdient mag worden. Het klimaat is gediend bij positieve verdienmodellen die zorgen voor een groenere economie.

Groen is doen!

Naast alle concrete aanbevelingen en (fiscale) maatregelen om te verduurzamen en CO2 uitstoot te verminderen is er ruimte nodig voor opleiding en een concrete mentaliteitsverandering bij de bevolking. ‘Groen is gewoon doen’. Een uitspraak die ik vorig jaar al eens deed in mijn whitepaper over de ‘future proof corporatie’. Want voor corporaties ligt er een belangrijke taak in de verduurzaming van onze maatschappij. Zij hebben met een bezit van ruim 2 miljoen woningen een belangrijke taak in het renoveren en verduurzamen van de bestaande woningen naar energieneutrale woningen. En tevens het beïnvloeden van het bewonersgedrag bij energieconsumptie.

En het mooie is, dat ze daar al mee bezig zijn. Zelfs de meest cynische bestuurders en managers zijn er inmiddels van doordrongen dat duurzaamheid, naast betaalbaarheid en beschikbaarheid het topthema is en blijft van hun corporatie voor de komende jaren.

Circulair bouwen

Er gaat al veel geld naar het energiezuinig en neutraal maken van (bestaande) woningen en het realiseren van energieneutrale nieuwbouw. Langzamerhand wordt ook circulair bouwen gemeengoed en kan de corporatiesector zeggen dat ze de handschoen hebben opgepakt.
Hopelijk pakt de politiek het signaal ook op en gaan ze corporaties ondersteunen met duurzame en fiscale maatregelen, zodat heffingen als de verhuurdersheffing en de VPB gaan toekomen aan de verduurzaming van die grote vastgoedportefeuille.
Er is namelijk nog meer nodig, het moet sneller, innovatiever en met meer investeringen. Dat wordt de uitdaging de komende jaren. Met een duidelijke visie en strategie.

En 200 miljard is veel geld, heel veel geld!

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen