Skip to main content

De Taets 8 jaar verder…

De Taets van Amerongen wijk na 8 jaar transformatie

In 2013 hebben wij in opdracht van het Woningbedrijf Renswoude een toekomstvisie opgesteld voor de complexen in de wijk Taets van Amerongen e.o. te Renswoude. Deze toekomstvisie volgde uit de portefeuillestrategie voor het woningbedrijf en de

woningmarktsituatie in Renswoude. Het dorpshart, waar dit gebied aan grenst, was in ontwikkeling en werd getransformeerd en vernieuwd.

We hebben de 5 aanwezige complexen met bijna 100 woningen geanalyseerd en beoordeeld op bouwtechnische kwaliteit, woonkwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit. De bouwjaren liepen uiteen van 1941, 1949, tot 1956, 1961 en 1983.

Nu bijna 8 jaar verder is het gebied bijna geheel her-ontwikkeld. Er heeft sloop/nieuwbouw plaatsgevonden, woningen zijn onderhouden en verduurzaamd, we hebben uitbouwen in een dag geplaatst en er zijn zogenaamde BUM’s (BadkamerUitbuikModules) geplaatst.

Een mooi moment om aan de hand van foto’s te kijken naar het resultaat.

De wijk de taets in vogelvlucht
De wijk de taets in vogelvlucht
De Taets vanuit de lucht

“Praatjes vullen geen gaatjes, dus we willen in de praktijk laten zien dat we iedere dag stappen zetten naar ons einddoel”

Bart Rozemeijer,
Manager gemeentelijk woningbedrijf Renswoude

Vormgeven aan de transitie

‘Normaal’ gesproken zie je als duurzaamheidsambitie bij gemeenten 100% energieneutraliteit in 2050, wellicht iets eerder. Maar de inzet en het streven om 50 procent van de voorraad van het Woningbedrijf in 2035 NoM-keur te maken, dat heb ik alleen nog in de gemeente Renswoude gezien. Daar steken we de handen uit de mouwen en gebruikt men slimme data voor energie-efficiëntie en wooncomfort, om de transitie vorm te geven.

Het gemeentelijk woningbedrijf Renswoude legt de lat bijzonder hoog voor de complete woningvoorraad. “Praatjes vullen geen gaatjes, dus we willen in de praktijk laten zien dat we iedere dag stappen zetten naar ons einddoel”, vertelt Bart Rozemeijer, manager gemeentelijk woningbedrijf Renswoude. “

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen