Skip to main content

De Woningverdubbelaar®

Bij veel woningcorporaties is het een herkenbare ontwikkeling: het aantal één- en tweepersoonshuishoudens neemt fors toe. Individualisering is een trend die al enkele jaren aan de gang is en alsmaar voortgaat. De komende jaren komen daar met de vergrijzing en ontgroening alleen maar meer kleine huishoudens bij. Tegelijkertijd ontstaat er een overschot aan (grote) grondgebonden gezinswoningen (vooral buiten de Randstad). Althans, veel kleine huishoudens (waaronder veel ouderen) wonen in (te) grote woningen.

Een vorm van scheef wonen. Met het verdubbelen (splitsen) van grondgebonden gezinswoningen kan in meerdere opzichten voordeel worden behaald. Woningen worden gelijkvloers, het aanbod verruimt, de huurprijzen kunnen omlaag en – niet onbelangrijk- in de toekomst kunnen ze weer opnieuw worden ingezet als gezinswoning. Deze nieuwe vorm van transformatie noemen wij de Woningverdubbelaar®

Woningmarktontwikkelingen

De groei van de bevolking met veel één- en tweepersoonshuishoudens en de vergrijzing, waardoor er veel één- en tweepersoons-senioren huishoudens bijkomen (zie tabel CBS), zorgt voor een groeiende vraag naar kleine(re) en betaalbare woningen. Tot 2040 neemt de bevolking nog met ca. 1.000.000 mensen toe. Het aantal huishoudens stijgt de komende 10 jaar nog met 8%, zo’n 700.000 huishoudens (Bron: CBS). Dit komt voornamelijk door de gezinsverdunning (van 2,23 in 2016 naar 2,1 in 2025). Het aantal alleenstaanden groeit zelfs met 16% (o.a. door de vergrijzing). Meer en meer kleinere huishoudens zoeken een woning. (Bron: Primos 2016).

We bedoelen hier niet woningen in de categorie ‘Tiny Houses’ of appartementen, maar gewoon kleine betaalbare (huur)woningen, woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken en buitenruimte (tuintje of balkon), etc. Klein maar met voldoende woongenot. En zeker in de sociale huursector groeit die doelgroep hard. Er zijn steeds meer senioren, alleenstaanden, jongeren, starters, gebroken gezinnen, statushouders, vluchtelingen, weduwen en weduwnaars. Vaak wonen ze alleen of met tweeën in een (grote) grondgebonden eengezins(huur)woning.

De vraag naar kleine woningen stijgt hard

In de Randstad is de vraagdruk enorm en ontkomen we er niet aan de hoogte in te gaan met torenflats en appartementen. Mits er schaarse ruimte is kan er nieuwbouw worden gepleegd. Echter net buiten de Randstad en de grote steden, in een groot deel van Nederland dus, is de behoefte aan gestapelde bouw minder en zijn er vooral veel grote grondgebonden woningen. Het aantal één- en tweepersoonshuishoudens is hier echter ook fors en stijgt nog steeds. En dus ontstaat er ook daar langzaam een tekort aan kleine betaalbare woningen, vooral in de sociale huur. Daar heeft men vooral veel grote grondgebonden woningen.

Dit is een woningtype dat woningcorporaties veel gebouwd hebben in de afgelopen tientallen jaren en dat ze grotendeels nog in hun woningbezit hebben. Natuurlijk, er zijn de afgelopen 15 à 20 jaar veel appartementen gebouwd, maar er is ook een veelvoud aan kleine senioren-woninkjes, portiek-etagewoningen, hatjes en duplexwoningen gesloopt, herontwikkeld of vervangen door appartementen. En grote galerijflats worden niet meer gebouwd.

Die grondgebonden woningen zijn er in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw veel gebouwd. Ze worden volop gerenoveerd en verduurzaamd de laatste jaren en de aankomende decennia. Deze woningen kunnen echter ook prima worden ingezet om aan de groeiende vraag naar kleine woningen te voldoen. Door ze te verdubbelen (splitsen), kunnen we van een grote woning twee kleinere maken. Met het unieke concept van de Woningverdubbelaar©, ontwikkeld door FM Consultants en Van Schagen Architecten.

Concept ontwikkelen samen met woningcorporaties

Inmiddels zijn we concreet met twee woningcorporaties aan de slag om een grondgebonden woning (type doorzon- en tuinkamer) te splitsen in twee bruikbare kleinere woningen. Betaalbaar en praktisch ‘verdubbelen’. De eerste ervaringen met het concept willen we dan ook graag delen.

Meer informatie? Neem contact op met Carlo Muller, Giel Thijssen van FM Consultants of Klaas Waarheid van Van Schagen Architecten.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen