Nieuws

Markt huurhuizen zit muurvast: bouwen, ...

‘Markt huurhuizen muurvast: bouwen, bouwen, bouwen’: Het krantenbericht hieronder uit 2003 zou bijna weer een-op-een op dit moment kunnen worden geplaatst.

lees meer

Het Duivelse Doelgroep Dilemma

Stel: je hebt een woningportefeuille met prachtige eengezinswoningen in de sociale huurvoorraad met een steeds ouder wordende doelgroep. Het aantal ouderen dat bereid is te verhuizen naar een seniorenwoning is al gering door de hogere huur van deze woningen, maar desondanks is het binnen de voorraad lastig om senioren die wel willen verhuizen een passende levensloopbestendige woning te bieden. Zie hier het ‘Duivelse Doelgroep Dilemma’.

lees meer